Tietoa Varkauden Nuortenpajasta
Nuortenpaja tarjoaa monipuolisia harjoittelupaikkoja 17-28- vuotiaille varkautelaisille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai, joilla on jo ammatillinen koulutus, mutta ei
työkokemusta.

Paja tarjoaa työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille mahdollisuuden
Työkokeilu-, ja kuntouttava työtoiminta, ja paja -sopimukset.
Jokaiselle räätälöydyn, hänen tarpeidensa mukaisen yksilöllisen suunnitelman.
Tehdä tavoitteet, joita pajajakson aikana säännöllisesti ohjaushenkilöstön ja nuoren itsensa kanssa tarkastellaan.

Pajatoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten työllisyyttä
Antaa valmiuksia siirtyä avoimille työmakkinoille.
Lisätä koulutushalukkuutta sekä auttaa koulutuksen hakeutumisessa.
Parantaa arjen hallintaa työnteon ja ohjauksen avulla.

Pajajakso sisältää
Käytännön työtä pajalla, työelämään tutustumista, koulutusta, yksilövalmennusta sekä ryhmäpäiviä